7 grudnia na portalu „Prawo.pl” opublikowany został artykuł dr Anny Stasiak-Apelskiej, Lidera Praktyki Własności Intelektualnej w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Prawo ochronne na znak towarowy można przenieść na inną firmę”.

ulga B+R

„W czasach, gdy logo firmy jest warte dużo lub bardzo dużo, a renoma marki jest podstawą jej wyceny, warto rozważyć możliwość przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy na inną firmę. Dlaczego i jak to zrobić pisze – dr Anna Stasiak-Apelska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Znak towarowy, jako oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, to wizytówka firmy. Często jest podstawą budowania wizerunki marki. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby przenieść prawo ochronne dla znaku towarowego na inny podmiot i wykorzystać renomę znaku towarowego w innej firmie? Podkreślić należy, iż przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Przeniesienie własności znaku towarowego powoduje, że nabywca uzyskuje pełnię możliwości związanych z wykorzystywaniem znaku towarowego…”

ZApraszamy do lektury całego artykułu na portalu prawo.pl

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426