„Pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być programami oszczędnościowymi, a nie emerytalnymi. Programy te mają być skierowane nie tylko do osób pozostających w stosunku pracy, lecz także do zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów agencyjnych czy członków rad nadzorczych.

Wprowadzono szereg zachęt dla uczestników. Na przykład: kapitał startowy przyznawany przy przystąpieniu do programu, dopłata roczną do zgromadzonych środków finansowaną z budżetu, możliwość wypłaty zebranych pieniędzy po osiągnięciu 60. roku życia bez konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Zachęty te mają pomóc w budowaniu prywatnych oszczędności.”

Zapraszamy do zapoznania się z całą wypowiedzią Anny Turskiej, Wiceprezes Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426