Komentarz dr Agaty Miętek dla Dziennika Gazety Prawnej na temat wątpliwości dotyczących powrotu części pracowników z pracy zdalnej do biur. Jak przeprowadzić cały proces zgodnie z obowiązującym prawem, tak, aby nie narazić się na falę pozwów ze strony pracowników?

„Poza tym warto pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca podejmuje decyzję o rezygnacji z pracy zdalnej w odniesieniu do poszczególnych pracowników i powiadomi ich o tym wraz ze wskazaniem, na jakich zasadach praca w zakładzie pracy może być bezpiecznie wykonywana, to co do zasady taki pracownik nie będzie miał prawa odmówić. Należy tu jednak mieć na uwadze art. 210 par. 1 k.p., który umożliwia pracownikowi powstrzymywanie się od wykonywania pracy, gdy jej warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. – Jeśli więc pracownicy będą mieć uzasadnione przekonanie, że warunki pracy w biurze stwarzają zagrożenie dla ich zdrowia, będą mogli powstrzymać się od powrotu do biura – zaznacza dr Agata Miętek.”

Zachęcamy do lektury całego artykułu.

Skontaktuj się z nami