30 grudnia 2018 r. na portalu prawo.pl opublikowany został artykuł Aleksanda Dyla, prawnika w Zespole Zarządzania Zgodnością, pt. „PPK czy PPE – który program oszczędnościowy wybrać?”.

„Za niewiele ponad pół roku pierwsi pracodawcy będą zobowiązani do wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Wciąż jednak wielu ma trudności z odróżnieniem ich od innej formy „pracowniczego oszczędzania”, funkcjonującej od dłuższego czasu w ramach trzeciego filaru – pracowniczych programów emerytalnych – pisze Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Spróbujmy dokonać porównania i przedstawienia najważniejszych różnic między pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) i pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) w syntetycznej i przystępnej formie. Potrzeba jego przeprowadzenia nie jest przypadkowa – rolą PPK nie jest wyeliminowanie i zastąpienie PPE. Obydwa rodzaje programów oszczędnościowych będą funkcjonowały równolegle i, po spełnieniu szeregu warunków przedstawionych w ustawie o PPK, podmioty zatrudniające będą mogły dość swobodnie wybierać pomiędzy stosowaniem jednego lub drugiego rozwiązania…”.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu prawo.pl.

Zapraszamy do lektury całego artykułu na portalu prawo.pl.