W ramach projektowanej ulgi na innowacyjnych pracowników przedsiębiorcy będą mieli możliwość szybszego rozliczenia wydatków (kosztów osobowych) na innowacje już w trakcie roku podatkowego od zaliczek – po złożeniu zeznania za poprzedni rok, za który przedsiębiorca nie odliczy „zwykłych” kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na B+R z powodu poniesionej straty lub osiągninięcia wystarczającego dochodu. Komentarz naszego eksperta, Michała Czajkowskiego, Associate w Praktyce Planowania Podatkowego dla Pulsu Biznesu.

„Z uwag praktycznych należy wskazać, że podatnicy prowadzący działalność B+R, zatrudniający pracowników realizujących działalność B+R będą musieli posiadać stosowną ewidencję aby wykazać, że czas faktycznie przeznaczony na realizację działań B+R przez pracowników był w danym miesiącu większy niż 50%. Standardowo wiec, wraz z przyspieszeniem możliwości rozliczenia ulgi pojawia się dodatkowy obowiązek administracyjny, tym razem w postaci badania poziomu zaangażowania pracownika w działalność B+R (w obecnym stanie prawnych taki warunek nie występuje). Środki uzyskane na skutek implementacji ulgi na innowacyjnych pracowników, przedsiębiorcy będą mogli wydatkować dowolnie chociażby w celu poprawy warunków pracy „innowacyjnych pracowników” bądź np. pozyskiwanie nowych pracowników B+R. – mówi Michał Czajkowski, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu pod linkiem.