20 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się komentarz Piotra Paśko, prawnika w Zespole Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Dom opieki jak galeria, akademik jak biurowiec. Polski rząd wypełni instrukcje Brukseli ws. podatku od nieruchomości komercyjnych.”

„Wszystko wskazuje na to, że minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych pozostanie na dobre w przepisach o PIT i CIT. Nasz kraj doszedł bowiem ostatnio do porozumienia z Komisją Europejską, która prowadzi postępowanie w sprawie polskiej daniny.

Efektem tego porozumienia jest autopoprawka rządu do projektu nowelizacji PIT, CIT i zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w pierwotnej wersji projekt miał wyeliminować błędy popełnione w ubiegłorocznej nowelizacji, m.in. w zakresie regulacji dotyczących środków trwałych nabytych w drodze spadku i darowizny, i nie obejmował podatku minimalnego). Jak przyznała minister finansów Teresa Czerwińska w piśmie do Jolanty Rusiniak, sekretarz Rady Ministrów, rząd złożył autopoprawkę, która ma na celu usunięcie – występującej według Komisji Europejskiej – „dyskryminacji wynikającej z opodatkowania podatkiem minimalnym tylko powierzchni biurowych oraz powierzchni handlowych”…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu Dziennik Gazeta Prawna.