Jedynie w przypadku gdy korzyść podatkowa jest głównym lub jednym z głównych celów wykonania czynności, zastosowanie znajdą przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. Artykuł Małgorzaty Trzęsimiech, który ukazał się w dodatku „Podatki” dziennika Rzeczpospolita oraz na portalu rp.pl.

„W ostatnim czasie na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana kolejna pozytywna opinia zabezpieczająca wydana 30 kwietnia 2020 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (DKP2.8011. 20.2019) dotycząca działań restrukturyzacyjnych. Opinia została wydana w zakresie planowanego połączenia transgranicznego spółki polskiej (spółka A) oraz spółki z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej (spółka B), w której spółka A posiadała 100 proc. udziałów.”

Zachęcamy do lektury artykułu na stronie rp.pl.

Skontaktuj się z nami