16 kwietnia 2018 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł Pawła Kucejko, Prawnika w Zespole Planowania Podatkowego, pt. ” Podział na źródła przychodów może uniemożliwić rozliczanie strat podatkowych”.

„Obowiązujący od początku tego roku podział na źródła przychodów wprowadza rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może trwale uniemożliwiać przedsiębiorcom rozliczanie strat podatkowych.

Obowiązująca od początku 2018 r. zmiana polegająca na wprowadzeniu w ustawie o CIT źródeł przychodów może mieć duży (tzn. negatywny) wpływ na opodatkowanie podmiotów, które poza przychodami z działalności operacyjnej uzyskują również przychody zaliczane do kategorii zysków kapitałowych. Wcześniejsze regulacje co do zasady umożliwiały podatnikom ujmowanie w wyniku za dany rok podatkowy na bieżąco dochodów i strat bez względu na źródło przychodów, z jakiego dany dochód lub strata zostały osiągnięte. Obecnie obowiązujący podział na źródła przychodów w ustawie o CIT wprowadza rozwiązanie, które w niektórych przypadkach może trwale uniemożliwiać podatnikom rozliczanie strat podatkowych, co najlepiej obrazuje poniższy przykład…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rp.pl.