Beneficjenci uzyskanej pomocy muszą mieć na uwadze fakt, że będą musieli rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej środków. Artykuł dla portalu rp.pl przygotowany przez Łukasza Warszawskiego, Senior Associate oraz Daniela Borzyma, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Informacja o tym, co może być przedmiotem kontroli znajduje się w umowach zawieranych z beneficjentami. Jak wskazują wzory umów, w całym okresie udzielanego wsparcia beneficjent będzie zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków, w tym zbadania wszelkich dokumentów i informacji związanych z ich otrzymaniem, a w szczególności historii rachunku bankowego i oryginalnej dokumentacji księgowej zawierającej informacje o wydatkowaniu otrzymanych kwot.”

Z całym artykułem możecie się Państwo zapoznać na portalu rp.pl

Skontaktuj się z nami