Podatki w fundacji rodzinnej do poprawki

27.04.2021

Media

Okazuje się, że niekorzystne dla fundacji rodzinnych rozwiązania podatkowe będą negocjowane i uzgadniane między Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Finansów. Komentarz Pawła Tomczykowskiego, Partnera Zarządzającego dla Pulsu Biznesu.

„Paweł Tomczykowski, partner zarządzający kancelarią Ożóg Tomczykowski, stwierdził, że projekt nie przewiduje dla fundacji rodzinnej np. zwolnienia dywidendowego, z jakiego korzystają spółki w ramach holdingu, co spowoduje podwójne opodatkowanie biznesów rodzinnych podatkiem CIT. Ponadto projekt dyskryminuje beneficjentów nie spokrewnionych z fundatorem (wnoszący firmę rodzinną do fundacji), czyli np. osoby żyjące z fundatorem w nieformalnych związkach (konkubinat).”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu oraz dostępny jest pod linkiem pb.pl.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj