Planowane zmiany w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych

09.04.2018

Media

Od 1 stycznia 2018 r. na gruncie ustawy o CIT i PIT obowiązuje tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych. Objęte nim są budynki handlowo-usługowe oraz budynki biurowe, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Stawka przewidziana w ramach tego podatku wynosi 0,035% podstawy opodatkowania miesięcznie (przy czym podstawa opodatkowania odpowiada zaktualizowanej wartości początkowej danego budynku). Od początku obowiązywania nowej daniny, budziła ona zastrzeżenia w związku z potencjalną niezgodnością z prawem Unii Europejskiej. Podatek od nieruchomości komercyjnych jest bowiem zbliżony do tzw. podatku od sprzedaży detalicznej, którego pobór został zawieszony przez Komisję Europejską.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie zmian do podatku od nieruchomości komercyjnych – tak, aby przepisy były zgodne z zasadami równej konkurencji oraz regułami udzielania pomocy publicznej. Jak wynika z udostępnionych informacji, proponowane zmiany zostały wypracowane w wyniku roboczych konsultacji z Komisją Europejską.

Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych to, m.in.:

  • Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości komercyjnych jedynie tych budynków (lub ich części), które oddane są do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, itp.
  • Likwidacji progu 10.000.000 zł odnośnie wartości początkowej budynku, powyżej którego budynek zasadniczo podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Kwota 10.000.000 zł, jako „kwota wolna” od podatku od nieruchomości komercyjnych, będzie jednak przysługiwała podatnikowi – niezależnie od liczby posiadanych budynków (a zatem próg ten nie będzie dotyczył każdego budynku z osobna).
  • Objęciu podatkiem od nieruchomości komercyjnych wszystkich budynków (a zatem nie tylko handlowo-usługowych lub biurowych). Wyłączone z podatku zostaną jedynie budynki mieszkalne oddane do używania w ramach programów rządowych i samorządowych.
  • Wprowadzeniu szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która będzie miała zastosowanie jedynie do podatku od nieruchomości komercyjnych. Ma ona przeciwdziałać takim działaniom podatników CIT i PIT, które realizowane będą w celu uchylenia się od opodatkowania tym podatkiem.

Zmiany należy ocenić negatywnie – doprowadzą one bowiem do istotnego rozszerzenia obowiązków dotyczących podatku od nieruchomości komercyjnych.

Ministerstwo Finansów nie podało informacji dotyczącej planowanego terminu wprowadzenia zmian. Dlatego też będziemy obserwować proces legislacyjny, informując Państwa o postępach prac.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj