Zmodyfikowany projekt ustawy nowelizującej Tarczę Antykryzysową uwzględnia zaproponowane przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!” propozycje w zakresie odliczania darowizn.

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli: przede wszystkim szpitalom), wpisanym do wykazu opracowywanego przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ (wykaz jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);
 • Agencji Rezerw Materiałowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

– będą mogły być odliczane od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1.  w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Natomiast od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. będzie obowiązywała 0% stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów:

 1. wyrobów medycznych;
 2. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
 3. produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
 4. produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);
 5. testów diagnostycznych;
 6. środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT będzie stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym.

To bardzo dobra informacja – przede wszystkim mowa jest o „darowiznach wstecznych”, a także – w przypadku podatków dochodowych – o ich „mnożniku”. Brawo!!!

Skontaktuj się z nami

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający I Prezes Zarządu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

E: p.tomczykowski@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 601 917 630