29 stycznia na portalu podatki.abc.pl, ukazał się komentarz Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych, do artykułu Krzysztofa Koślickiego pt. „Pierwsza opinia zabezpieczająca wydana”.

„Uzależnienie wynagrodzenia od wyników finansowych sklepu nie jest unikaniem opodatkowania, nawet jeśli jego kierownik zapłaci podatek według niższej stawki – potwierdził Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

25 stycznia br. po raz pierwszy została wydana opinia zabezpieczająca (nr DOK4.8011.5.2017). Przedmiotem analizy było dokonanie wypłaty kwoty rozliczenia pieniężnego przez spółkę na rzecz innego podmiotu (sklepu), w związku z zawartą „Umową dotyczącą uczestnictwa w wyniku sklepu”. Podstawą kalkulacji wynagrodzenia były wyniki finansowe sklepu. Umowa miała charakter typowo inwestycyjny, nie była typową umową o pracę. Zawarto ją na okres sześciu lat…”

Zapraszamy do zapoznania się całym artykułem  na stronie podatki.abc.pl

Zapraszamy do lektury całego artykułu na portalu prawo.pl.