Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – Wyjaśnienia MF

23.07.2019

Media

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (dalej: Oświadczenie) na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. W przypadku podatników, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji za 2018 r., mija 30 września 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., istotnie znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadziły zmiany również w zasadach składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z nowym brzmieniem ustaw podatkowych (PIT i CIT), oświadczenie obejmuje:

  • informację o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
  • zapewnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

Oświadczenie w nowej treści jest składane w odniesieniu do transakcji zawieranych w roku podatkowym / obrotowym:

  • rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r.,
  • rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli podatnik wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, oświadczenie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w rezultacie oznacza brak możliwości złożenia oświadczenia w formie papierowej, jak dotychczas. Oświadczenia należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W tym celu na platformie udostępnione zostały aktualne wzory pism ogólnych („Pismo ogólne do podmiotu publicznego” – „Inne pismo”). W wyjaśnieniach MF wskazuje ponadto adresy, na które można bezpośrednio wysłać oświadczenie.

Z uwagi na fakt, iż oświadczenie w nowej treści jest składane drogą elektroniczną, zwracamy Państwa szczególną uwagę na poprawność podpisu pod oświadczeniem, bowiem oświadczenie jest podpisywane za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję.

W przypadku, gdy oświadczenie podpisuje więcej niż jedna osoba, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. Ministerstwo Finansów informuje, że konto ePUPA posiada funkcjonalność polegającą na złożeniu więcej niż jednego podpisu zaufanego na dokumencie elektronicznym.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych prosimy o kontakt.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj