13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oznacza to, że przedsiębiorcom pozostał niecały tydzień na poinformowanie fiskusa o osobach, które faktycznie kontrolują spółki. Komentarza na ten temat Programowi 1 Polskiego Radia udzielił Michał Mieszkiełło, Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Uruchomienie Rejestru stanowi implementację przepisów IV i V Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. Dyrektyw AML), które sukcesywnie implementowane są we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zgodnie z tymi dyrektywami, wszyscy członkowie Unii Europejskiej zostali zobowiązani do utworzenia Rejestrów Beneficjentów Rzeczywistych, pozwalających na weryfikację operacji finansowych przez instytucje i wybrane organizacje. W niedalekiej przyszłości możliwość identyfikacji beneficjenta rzeczywistego ma dotyczyć praktycznie każdej spółki rejestrowanej na terenie Unii Europejskiej – wyjaśnia Michał Mieszkiełło, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

CRBR działa od 13 października 2019 r.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w oparciu o wzór dokumentu zgłoszeniowego udostępniony przez Ministra Finansów. Zgłoszenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Maksymalna kara za brak zgłoszenia lub spóźnienie się z jego wypełnieniem może kosztować przedsiębiorcę nawet milion złotych.

Zachęcamy do wysłuchania materiału dostępnego na portalu polskieradio24.pl.

Skontaktuj się z nami