Naczelny Sąd Administracyjny przeanalizuje, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało realny związek ze sprawą podatkową i nie służyło tylko niedopuszczeniu do przedawnienia zobowiązania podatkowego. Artykuł naszego eksperta, dr Radosława Bulejaka, Senior Associate w Zespole VAT, Akcyzy i Ceł Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

„Uchwała została wydana na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w związku z nagminną praktyką wszczynania przez organy podatkowe postępowań karnych skarbowych w toku postępowania podatkowego jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Tajemnicą poliszynela jest to, że często takie postępowania nie kończą się wiążącym rozstrzygnięciem oraz ciągle znajdują są w fazie in rem (w sprawie), w efekcie czego podatnik nie posiada żadnej wiedzy o czynnościach procesowych organu”, zauważa nasz ekspert.

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Rzeczypospolitej oraz w jej internetowym wydaniu pod linkiem rp.pl.

Dr Radosław Bulejak jest także ekspertem BCC ds. ds. postępowań podatkowych i administracyjnych.