Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów 1. września 2019 r. opublikowany zostanie elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), który będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W wykazie, za pomocą specjalnego oprogramowania lub wpisując odręcznie niezbędne dane, można będzie sprawdzić, czy w chwili transakcji kontrahent był czynnym podatnikiem podatku VAT. Rejestr będzie zawierał podstawowe informacje o podatniku takie jak nazwa, NIP, a także powiązany z przedsiębiorcą numer rachunku bankowego.

Wprowadzane obecnie przepisy nakładają nowe obowiązki na polskich przedsiębiorców. Od stycznia 2020 r. przed każdorazową płatnością, obowiązkiem przedsiębiorcy będzie sprawdzenie, czy rachunek jego klienta lub dostawcy znajduje się na tzw. „białej liście”.

Konsekwencją płatności kwoty powyżej  15 tys. zł, która trafiłaby na konto kontrahenta nieznajdujące się w rejestrze, byłby brak możliwości uznania takiej płatności za koszt uzyskania przychodu. Ponadto, jeśli sprzedawca nie odprowadziłby z tytułu takiej transakcji podatku VAT, wówczas nabywca byłby solidarnie odpowiedzialny wraz z kontrahentem (nie obowiązuje w modelu split payment).

Szczególną uwagę należałoby zwrócić na płatności dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów. W tym zakresie konieczna będzie weryfikacja, czy kontrahent z zagranicy jest zarejestrowany w Polsce dla celów VAT. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, znowelizowane przepisy będą obowiązywać również w stosunku do takich podmiotów, a płatność wynikająca z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł podlegać będzie restrykcjom wynikającym z przepisów o białej liście podatników VAT.

Wątpliwości budzą także tzw. rachunki wirtualne czyli indywidualne, przypisane do każdego klienta, rachunki rozliczeniowe. Rachunki takie stosowane są przykładowo w rozliczeniach płatności masowych. Problematyczne mogą być również tzw. szybkie płatności internetowe. Mechanizm tych płatności polega na przelaniu środków pieniężnych nie na konto dostawcy, tylko podmiotu – pośrednika, który dokonuje ich dalszego transferu pobierając prowizję. Na białej liście podatników VAT ujęto tylko jeden podstawowy rachunek rozliczeniowy dla danego przedsiębiorcy zgłoszony do administracji skarbowej. Rachunki wirtualne powiązane z indywidualnym kontem klienta nie znalazły się zatem w wykazie. Zgodnie z nowelizacją, w takiej sytuacji wydatki wpłacane na konta wirtualne w kwocie powyżej 15 tys. zł nie podlegałyby zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże, w związku z licznymi uwagami zgłaszanymi w toku procesu legislacyjnego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przygotować w powyższym zakresie objaśnienia podatkowe, które zgodnie z najnowszymi zapowiedziami przychylą się do wykładni przepisów na korzyść podatnika.  

W celu omówienia szczegółów związanych z białą listą podatników VAT, procedurami compliance pozwalającymi uniknąć niechcianych sankcji, a także bieżącym doradztwem z zakresu VAT zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552