Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy z Tarczy Antykryzysowej 2.0, według których obrót kryptowalutą jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Zapraszamy do lektury artykułu w dzienniku Rzeczpospolita, napisanego przez Małgorzatę Trzęsimiech, Senior Associate w Kancelarii Ożog Tomczykowski.

„Z uzasadnienie do zmian wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 dowiadujemy się, że przedmiotowe zwolnienie wynika z tego, że obrót walutą wirtualną powoduje, iż jej strony pozostają dla siebie anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu danej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne niejednoznaczna jest także kwestia miejsca wykonywania prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów ustawy ze względu na zakres terytorialny jej działania. Podatkowi podlegają bowiem co do zasady czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest oczywiste, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtualną dochodzi do wykonania czynności cywilnoprawnej.”

Cały artykuł mogą Państwo przeczytać na portalu rp.pl.

Skontaktuj się z nami