Z ogromną przyjemnością informujemy, że do grona Partnerów Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączyli Bartłomiej Biały, dr Jacek Matarewicz, Michał Mieszkiełło, Karol Sowa i Anna Turska-Tomczykowska. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami nowych Partnerów – ich osiągnięciami,  doświadczeniem zawodowym oraz obszarami, w których się specjalizują.

Bartłomiej Biały

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego, ekspert Business Centre Club. Uznany za najlepszego doradcę podatkowego w kategorii PIT w Polsce w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2020). Jest również finalistą rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018” organizowanego przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną. Specjalizuje się w podatkowym doradztwie transakcyjnym, projektach reorganizacyjnych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz doradztwie podatkowym na rzecz inwestorów prywatnych (HNWI). Bartłomiej doradza także w bieżących sprawach podatkowych z zakresu podatków dochodowych, dochodów kapitałowych i międzynarodowego prawa podatkowego. Jest Liderem Praktyki Planowania Podatkowego i Podatków Transakcyjnych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

dr Jacek Matarewicz

Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze podatków pośrednich. Uznany za najlepszego doradcę podatkowego w Polsce w kategorii  VAT w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2019) oraz najlepszego doradcę podatkowego w kategorii Akcyza w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Rzeczpospolitej (2019). Ponadto, został wyróżniony jako jeden z trzech najlepszych doradców podatkowych w Polsce w kategoriach VAT i Akcyza w ww. rankingach w latach 2017-2020 r.; jest też laureatem wielu innych prestiżowych nagród dla doradców podatkowych. Jest ekspertem ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego Business Centre Club, członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jacek jest autorem monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE. Wykłada na renomowanych uczelniach publicznych oraz prywatnych. Jest Liderem Praktyki Vat, Akcyzy i Ceł w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Michał Mieszkiełło

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa cywilnego, prawa spółek oraz rynków kapitałowych. Odpowiada za rozwój praktyki Doradztwa Korporacyjnego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która pod jego kierownictwem zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych IFLR 1000. Wraz z zespołem świadczy dla klientów usługi stałego bieżącego doradztwa prawnego. Michał nadzorował przeprowadzenie ponad 30 projektów reorganizacyjnych o wartości od kilku milionów do 1 miliarda złotych oraz doradzał w kwestiach korporacyjnych i regulacyjnych przy transakcjach M&A o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów zł. Uczestniczy w doradztwie na rzecz stale poszerzającego się grona klientów zainteresowanych usługami z zakresu private client i doradztwa sukcesyjnego w firmach rodzinnych.

Karol Sowa

Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze prawa cywilnego oraz handlowego. Jest liderem praktyki Fuzji i Przejęć w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła ponad 20 transakcji M&A o łącznej wartości pół miliarda złotych. Praktyka ta, pod kierownictwem Karola, została dwukrotnie wyróżniona w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych IFLR 1000 w latach 2019 i 2020. Karol prowadzi transakcje nabywania i zbywania spółek oraz przedsiębiorstw, w tym również spółek publicznych, przygotowuje umowy restrukturyzacyjne inwestycyjne oraz umowy joint venture. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów notowanych na GPW. Reprezentuje zagraniczne fundusze inwestycyjne, międzynarodowe korporacje oraz krajowych przedsiębiorców dokonujących akwizycji lub zbywających swoje przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów finansowych lub branżowych. Jest członkiem rad nadzorczych w spółkach publicznych.

Anna Turska-Tomczykowska

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich rankingach podatkowych, zdobyła m.in. II miejsce w kategorii Międzynarodowe Prawo Podatkowe w Rankingu Doradców Podatkowych (2018) oraz wyróżnienie w kategorii „Międzynarodowe Prawo Podatkowe” jako rekomendowany doradca w Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2019). Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan i ekspertem Business Centre Club. Anna specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i sukcesyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw zarówno w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. W Kancelarii Ożóg Tomczykowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Gratulujemy awansów nowym Partnerom!

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426