Właściciele firm rodzinnych nie chcą odgórnych ustawowych nakazów co do struktury tworzonych przez nich w przyszłości fundacji. Resort Rozwoju zapowiedział ułatwienie tych regulacji. Komentarz naszego eksperta, Katarzyny Karpiuk, odpowiedzialnej za praktykę sukcesji w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla Pulsu Biznesu.

„W większości europejskich jurysdykcji, w których z powodzeniem funkcjonują fundacje rodzinne, obowiązuje analogiczny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Z punktu widzenia celu, jaki ma spełniać fundacja, czyli ochrony majątku rodzinnego i zabezpieczenia przyszłości osób najbliższych, jest on w pełni uzasadniony. Jednak wielu przedsiębiorców i doradców uznało, że takie ograniczanie swobody fundacji nie jest zasadne. Podnoszono także przykład czerpania korzyści z najmu nieruchomości czy prywatnych kolekcji sztuki – mówi Katarzyna Karpiuk, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu oraz na stronie pb.pl.