Przepisy, które mają chronić nabywców lokali mieszkalnych będą miały zastosowanie także do mieszkań oddanych do użytkowania, lokali użytkowych oraz do sprzedaży mieszkań przez tzw. flipperów. Artykuł naszego eksperta, Moniki Wystrychowskiej-Zawiślak, Senior Associate dla Rzeczpospolitej.

„Nowością natomiast są wprowadzone w stosunku do takich umów obowiązki informacyjne deweloperów względem nabywców, tj. obowiązek zapoznania nabywców z podstawowymi dokumentami dot. inwestycji, tj. księga wieczysta (KW) nieruchomości, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, sprawozdanie finansowe dewelopera oraz informacje o przedsięwzięciu deweloperskim, nieruchomości, faktu posiadania zgody wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe odłączenie lokalu z KW, twierdzi nasz ekspert, Monika Wystrychowska-Zawiślak.”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej pod linkiem.