Tax Alert: Nowa definicja „budowli”, „budynku” i „obiektu budowlanego” może wpłynąć na wysokość podatku od nieruchomości

03.07.2024

Podatki

Od 1 stycznia 2025 r. mają obowiązywać nowe definicje „budynku”, „budowli” i „obiektu budowlanego” w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne oraz ułatwić klasyfikacje danego obiektu do jednej z wyżej wskazanych kategorii. W praktyce jednak mogą skutkować wyższym opodatkowaniem w podatku od nieruchomości i generować problemy dla branży nieruchomościowej w rozliczeniach z kontrahentami, w tym najemcami.

 

Główne założenia projektu

Intencją projektodawców jest wprowadzenie nowych, autonomicznych dla celów podatkowych definicji:

  • budynku, również w przypadku, gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy (w tym m.in. silosy, kontenery trwale związane z gruntem, wiata i hangar),
  • budowli (głównie obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy), wykonanych z użyciem wyrobów budowlanych oraz
  • obiektu budowlanego, oznaczającego budynek lub budowlę.

 

Projektowane przepisy wprowadzają również definicję pojęć tak istotnych jak: całość techniczno-użytkowa czy trwałe związanie z gruntem. Co istotne, nowe definicje nie odnoszą się ani do prawa budowlanego, ani do Klasyfikacji Środków Trwałych, co utrudni ich stosowanie i spowoduje szereg nowych wyzwań interpretacyjnych dla organów i podatników.

 

Co to oznacza w praktyce?

Nowe definicje mogą w praktyce mogą doprowadzić do zmiany dotychczasowej kwalifikacji danego obiektu, a to z kolei może nieść za sobą wyższe niż do tej pory opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

Z obecnej wersji projektu wynika, że podatnicy już dziś powinni zweryfikować, czy od 1 stycznia 2025 r. nie będą musieli płacić podatku od nieruchomości od obiektów, od których obecnie podatku tego w ogóle nie odprowadzają.

Dodatkowo, nowelizacja może wymuszać zmianę w liczeniu podstawy opodatkowania szczególnie w tych przypadkach, gdzie opodatkowaniu na nowych zasadach będzie podlegać większa powierzchnia obiektu (np. budynek wraz z niektórymi urządzeniami i elementami technicznymi).

Zwiększenie podatku od nieruchomości może wpłynąć również na rynek wynajmu nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą ponosili wyższe koszty utrzymania, co często będzie skutkowało podwyższeniem czynszu lub tzw. opłat eksploatacyjnych bądź dodatkowych i może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne najemców.

 

Pozostałe zmiany

Zaproponowane zostały również następujące zmiany:

  • rozszerzenie stosowania stawki dla budynków mieszkalnych na garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych;
  • wprowadzenie obowiązku złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez osoby fizyczne będące współwłaścicielami garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych;
  • wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego;
  • zawężenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości dla lotnisk;
  • ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby zwolnieniem były objęte instytuty wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części, zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1–3 ustawy o instytutach badawczych.

 

Projekt jest aktualnie w trakcie opiniowania, a jego planowaną datą przyjęcia przez Radę Ministrów jest III kwartał 2024 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższymi planowanymi zmianami przepisów i ich zastosowaniem, z przyjemnością o tym z Państwem porozmawiają nasi eksperci zajmujący się prawem nieruchomości i prawem podatkowym.

12.07.2024

Złożyć a składać. Ryzyko podwójnego opodatkowania w spółkach jawnych. Jak go uniknąć?

Czytaj

08.07.2024

Ogólne warunki umów w obrocie profesjonalnym (B2B) – pułapki stosowania niemieckich OWU (AGB) w polskim obrocie handlowym

Czytaj

05.07.2024

Nadchodzi koniec sporów o podatek (PCC) przy przekształceniach spółek w spółki osobowe

Czytaj

03.07.2024

Najem krótkoterminowy w fundacji rodzinnej bez CIT – nieprawomocny wyrok WSA

Czytaj