Nowa aplikacja MF do składania e-sprawozdań finansowych dla osób prawnych

21.03.2019

Media

Ministerstwo Finansów 13 marca br. wprowadziło nową aplikację do składnia e-sprawozdań finansowych dla osób prawnych. Dotychczas, podatnicy CIT, którzy od 1 października 2018 r. muszą sporządzać sprawozdania finansowe w strukturach logicznych (w formacie XML), musieli je wykonywać i podpisywać we własnym zakresie. Aplikacja umożliwiała tylko sporządzanie, podpisanie i składanie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez przedsiębiorców – podatników PIT.

Po wprowadzeniu aplikacji osoby prawne mogą tworzyć i podpisywać e-sprawozdania (zarówno bezpłatnym profilem zaufanym, jak i podpisem kwalifikowanym). Tak samo jak dotychczas, należy pobrać wygenerowany i podpisany plik XML, a następnie przesłać za pomocą systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do Krajowego Rejestru Sądowego. Podmioty te nie są już zobowiązane do dodatkowego przekazywania sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Aplikacja jest skierowana do podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, jednakże mogą z niej korzystać także nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Za pomocą aplikacji mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w dowolnej elektronicznej formie (pdf., doc., jpg. lub za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe w formie xml), a następnie podpisać je bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i przekazać bezpośrednio do urzędu skarbowego z wykorzystaniem e-PUAP lub na nośniku danych (np. pendrive).

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe umożliwia:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania finansowego,
  • zapisanie wprowadzonych danych sprawozdania finansowego,
  • otwarcie zapisanego sprawozdania finansowego,
  • podpisanie pliku sprawozdania finansowego,

W Ministerstwie Finansów (MF) trwają również prace nad ułatwieniami dla podatników. Jednym z nich ma być projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych i niepełniących funkcji płatnika dla osób fizycznych. Zgodnie z projektem planuje się wydłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla takich podatników do 31 października 2019 r.

Najnowsza wersja aplikacji do pobrania wraz z instrukcją znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj