Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce obowiązywało od 1 stycznia 2024 r. w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 💻

Nasz ekspert – dr Jacek Matarewicz udzielił wywiadu dla magazynu BrandsIT, w którym odpowiedział na poniższe pytania.

▶️Co warto wiedzieć na temat systemu KSeF?
▶️Czy KSeF wyeliminuje problem karuzeli vatowskich?
▶️Czy konieczne jest wprowadzenie systemu e-faktur, jeśli powszechne zastosowanie ma JPK?
▶️Dlaczego rząd zdecydował się pójść o krok dalej w bieżącym przetwarzaniu dokumentów księgowych firm?
▶️Jak przedsiębiorcy oceniają pomysł wdrożenia obligatoryjnego wystawiania faktur w tym systemie?
▶️Co należałoby poprawić, aby firmy, szczególnie z sektora MŚP, mogły łatwiej wdrożyć system w swoich strukturach?
▶️Jakie potencjalne problemy w firmach może powodować przestój takiego systemu?
▶️Czy KSeF jest gotowy na pełną obsługę wszystkich faktur i korekt?

Link do wywiadu: https://magazyn.brandsit.pl/dr-jacek-matarewicz-firmy-jeszcze-nie-sa-gotowe-na-ksef-wywiad/