dr Monika Dynowska-Papros

Associate

Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu umów w obszarze IP i IT dla sektora prywatnego i publicznego oraz sporach sądowych. Ma znaczące doświadczenie zawodowe w zakresie kontraktów, negocjacji oraz sporów sądowych w branży IT i infrastrukturalnej. Doradza także klientom w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk za rozprawę doktorską dotyczącą przedawnienia roszczeń restytucyjnych mających za przedmiot dzieła sztuki.

Specjalizacja

  • Postępowania sądowe
  • Technologia i infrastruktura

 

Edukacja

  • Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  • Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski
  • Art & Business, Sotheby’s Institute of Art London

 

Język

  • Angielski