8 lutego 2018 r., na stronie portalfk.pl, ukazał się artykuł Bartosza Mroczkowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski pt. „Najnowsza interpretacja podatkowa wyjaśnia, jak rozliczyć wydatki na działalność badawczo-rozwojową dofinansowaną z funduszu.”. 

„Koszt kwalifikowany, który został w części podatnikowi zwrócony, nie podlega odliczeniu. Wynika z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj komentarz eksperta.

Przedsiębiorstwo, które w 65% otrzymało dofinansowanie z programu operacyjnego na działalność badawczo-rozwojową, a pozostałą kwotę pokrywa z własnych środków, ma prawo do skorzystania z ulgi B+R. W takim przypadku można odliczyć 35% wydatków, które stanowią wkład własny. Takie wnioski płyną z interpretacji indywidualnej o nr 0111-KDIB1-3.4010.508.2017.1.MST.”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na stronie portalfk.pl.

Skontaktuj się z nami