Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o artystach zawodowych. Celem zmian jest zapewnienie artystom większego bezpieczeństwa socjalnego, jednak z punktu widzenia rynku szczególnie istotne zmiany będą dotyczyć tzw. opłaty reprograficznej uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego, określanej niekiedy jako „podatek od elektroniki”.

Założeniem nowelizacji jest:
▶️nałożenie opłaty reprograficznej na większą liczbę urządzeń elektronicznych,
▶️doprecyzowanie kręgu podmiotów obowiązanych do jej uiszczania,
▶️zwiększenie opłaty, która w związku z nowelizacją będzie mogła wynieść od 1% do nawet 4% ceny urządzenia.

❗️Więcej o tym w artykule Barbara Siuta dla Retail Journal.

Nadchodzą zmiany w opłacie reprograficznej – jak wpłyną na obrót elektroniką?