26 października 2018 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Joanny Stolarek, Lidera Praktyki Podatku PIT i Compliance oraz Wojciecha Wyrozębskiego, radcy prawnego w Zespole Compliance pt. „Na etyce w biznesie nie można oszczędzać”.

„Nowe przepisy nie zabraniają przyjmowania płatności gotówkowych i każda firma, zwłaszcza działająca w sektorze B2C może mieć do czynienia z przypadkiem, gdy klient będący konsumentem zechce zapłacić za towar, np. za samochód gotówką w kwocie powyżej 10 tys. euro.

Jest to dopuszczalne, ale w tym jednak momencie firma zostaje objęta przepisami nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i staje się instytucją obowiązaną, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W lipcu weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrażająca unijną Dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („AML”)…”

Zapraszamy do lektury artykułu na portalu „Rzeczpospolita.pl„.

Skontaktuj się z nami