Ministerstwo Rozwoju reaguje na potrzebę wprowadzenia systemowych rozwiązań mających ułatwić przedsiębiorcom przeczekanie niepewnego okresu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  Obecnie największe obawy związane są z opóźnieniami lub brakiem dostaw towarów i usług, zmniejszeniem dostępności kadry pracowniczej, zatorami płatniczymi lub skutkami działań i decyzji organów państwowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa (vide Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Zgodnie z doniesieniami opracowywany jest projekt specustawy, która ma trafić pod obrady sejmu 25 marca br.

Projekt ma zakładać przede wszystkim wdrożenie narzędzi mających na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw i ochronę pracowników w okresie przymusowego przestoju.

W zakresie rozliczeń podatkowych zmiany mają objąć m.in. :

 • szybsze zwroty VAT i ułatwienia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności;
 • możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej z roku 2020 r. z dochodem osiągniętym w 2019 r.;
 • zmiany w zasadach rozliczeń dla  podmiotów działających w branży turystycznej w związku z koniecznością odwołania imprez turystycznych;
 • przesunięcie wejścia w życie nowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej, tj. opłaty wnoszonej przez podatników w związku z rozłożeniem na raty lub odroczeniem spłaty zobowiązania podatkowego.

Ministerstwo rozważa także dalej idące rozwiązania w postaci:

 • odroczenia terminu płatności podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • uproszczeń w zakresie rozłożenia należności publicznoprawnych na raty lub ich umarzania;
 • przyznania wsparcia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w postaci zwiększenia limitów wsparcia gwarancyjnego oraz dodatkowe rozwiązania w zakresie dopłat do kredytów;
 • odroczenia do 1 lipca 2020 r. terminu wejścia w życie obowiązków związanych z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
 • ułatwień w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • ułatwień w dostępie do dodatkowych świadczeń z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych i Funduszu Pracy.

Propozycję zmian zgłaszają również specjaliści z różnych branż gospodarki, w tym m.in. prawnicy i doradcy podatkowi pracujący w specjalnie powołanych zespołach roboczych przy Ministerstwie Finansów. Eksperci proponują m.in.:

 • przesunięcie terminów składania deklaracji podatkowych oraz płatności zobowiązań w zakresie VAT, PIT, CIT czy rozliczeń rocznych;
 • instytucję czynnego żalu w formie elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie;
 • odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, której wprowadzenie zaplanowano na 1 kwietnia br.

Nasi eksperci, jako Członkowie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz Business Center Club również biorą aktywny udział w przygotowywaniu uwag do projektu ustawy, zarówno w części prawnej, jak i podatkowej, niosąc tym samym pomoc przedsiębiorcom w trudnych dla nich czasach.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552