Wprowadzenie tzw. spółek nieruchomościowych budzi wiele wątpliwości wśród prawników. Nasz ekspert, Marek Kończak, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski komentuje nowy projekt Ministerstwa Finansów na portalu prawo.pl

Z projektu dla spółek nieruchomościowych wynika szereg nowych obowiązków. Podmioty, które zostaną objęte nową definicją spółki nieruchomościowej będą zobowiązane m.in. :

  • przekazywać po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach;
  • pełnić funkcję płatnika w zakresie podatku należnego na zbyciu udziałów tej spółki nieruchomościowej – jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent.

– wyjaśnia Marek Kończak, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Artykuł można przeczytać na stronie prawo.pl

Skontaktuj się z nami