W piątek 9 listopada 2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło swoje plany zmian w przepisach dotyczących stosowania stawek VAT. Tym samym dowiedzieliśmy się jak według Ministerstwa ma wyglądać tzw. nowa matryca stawek VAT, ułatwiająca podatnikom określenie właściwej stawki VAT dla ich świadczeń.

Odejście od PKWiU z 2008 r.

Podatnicy dostarczający towary i świadczący usługi powinni przygotować się do zmiany w zakresie identyfikowania swoich czynności na potrzeby VAT do 1 stycznia 2020 r.

Decydujące znaczenie dla określania stawki VAT dla dostawy towarów będzie miała ich klasyfikacja według Nomenklatury Scalonej (CN).

W przypadku określenia właściwej stawki podatku VAT dla świadczonych usług decydujące znaczenie będzie miała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2015 r . (PKWiU z 2015 r.).

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Od 1 kwietnia 2019 r. zainteresowani będą mogli występować o wydanie WIS. Po otrzymaniu WIS, z którego będzie wynikała stawka VAT dla opisanego świadczenia, organ podatkowy w prowadzonym postępowaniu nie będzie mógł zakwestionować podatnikowi przyjętej zgodnie z WIS stawki VAT.

Do tego rozwiązania należy podejść z aprobatą. Dotychczasowa praktyka pokazuje bowiem, że nawet interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego nie dawała realnej ochrony w zakresie stosowania właściwej stawki podatku, gdy organ w postępowaniu zakwestionował klasyfikację statystyczną przyjętą przez podatnika w opisie świadczenia. Obecnie problematyczny dla przedsiębiorców jest również brak mocy wiążącej opinii statystycznych wydawanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi.

W przypadku WIS, organ interpretacyjny będzie również odnosił się do prawidłowości przyjętej klasyfikacji według CN dla dostaw towarów i według PKWiU z 2015 r. dla świadczenia usług. Dlatego zainteresowani w końcu powinni otrzymać instrument prawny, który da im gwarancję prawidłowości przyjętej stawki VAT.

Zmiana stawek VAT dla niektórych świadczeń

Proponowane przez Ministerstwo zmiany będą wiązały się również ze zmianą stawek VAT dla niektórych świadczeń. Ministerstwo określa to działanie „równaniem w dół”, jak np. w odniesieniu do produktów dla niemowląt i dzieci, takich jak żywność, smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe, czy dla ebooków. W rzeczywistości jednak należy przygotować się na możliwość zmiany stawki dla danego świadczenia na wyższą. Tak sytuacja może mieć miejsce w przypadku np. kawioru czy ośmiorniczek.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552