Statystyki mówią, że w 2020 roku liczba wykrytych fikcyjnych faktur spadła o przeszło 33% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Podsumowanie plików JPK_VAT daje obraz zidentyfikowanych faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane do VAT. Z danych firm monitorujących opinie w Internecie, dowiadujemy się, że w których miesiącach pojawiło się najwięcej wzmianek nt. kupna i sprzedaży kosztów. Komentarz naszego eksperta, dr Jacka Matarewicza, Partnera, Lidera Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł dla Biznes Interia.

„W Raporcie z 23.03.2016 roku NIK wskazał, jakie zmiany legislacyjne trzeba wprowadzić, żeby zmniejszyć przestępczość podatkową. Zgodnie z zaleceniami, wprowadzono takie narzędzia, jak m.in. biała lista VAT, MPP, STiR, wykreślanie z rejestrów podatników VAT. Do tego dochodzą karne regulacje. Podatnicy są świadomi ryzyk związanych z ujmowaniem kosztów podatkowych z faktury, która nic nie dokumentuje – podkreśla dr Jacek Matarewicz, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, ekspert Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Link do artykułu: Biznes.interia.pl