MF wraca do prac nad polskim REIT

04.04.2018

Media

Według informacji zamieszczonych na stronach Kancelarii Premiera, Ministerstwo Finansów powraca do prac na koncepcją polskiego REIT (Real estate investment trust).

Zgodnie z zapowiedziami, wehikuł, który umożliwi inwestowanie jedynie w nieruchomości mieszkaniowe, nazwany zostanie „Firmą Inwestującą w Najem Nieruchomości” (FINN). Spółki akcyjne posiadające status FINN korzystać będą z określonych preferencji podatkowych. Przede wszystkim dochody spółek FINN nie będą opodatkowane do czasu wypłaty dywidendy na rzecz inwestorów. Wypłaty takie opodatkowane będą obniżoną stawką CIT w wysokości 8.5%. Oznacza to faktyczne odroczenie opodatkowania do momentu dystrybucji środków pieniężnych pochodzących z najmu nieruchomości mieszkaniowych.

Co istotne, przychody wynikające z najmu nieruchomości osiągane przez spółki zależne od spółek FINN, korzystać będą ze zwolnienia z CIT – pod warunkiem wypłaty dywidendy na rzecz spółki FINN.

Istotne preferencje zostały przewidziane również dla inwestorów, którzy będą lokować środki pieniężne w spółkach FINN. Planowane jest bowiem wprowadzenie zwolnienia podatkowego z tytułu takich inwestycji zarówno dla osób prawnych (podatników CIT), jak i dla indywidualnych inwestorów (na gruncie ustawy o PIT).

Nie opublikowano jeszcze projektu ustawy w powyższym zakresie, dlatego też będziemy monitorować proces legislacyjny, informując Państwa o postępach prac. Ministerstwo Finansów szacuje, że ustawa wprowadzająca spółki FINN powinna wejść w życie w II kwartale 2018 roku.

Zapraszamy do kontaktu.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj