Marcin Rozbicki o nowych zasadach rozliczania ulgi B+R

25.05.2020

Media

Po wprowadzeniu Tarcz Antykryzysowych, zmianie uległy zasady rozliczania ulgi B+R. Obecnie można z niej skorzystać już w trakcie roku podatkowego, na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Ulga jest przewidziana dla podatników, którzy w ramach swojej działalności B+R prowadzą działania nakierowane na przeciwdziałanie COVID-19.

Każdy przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo, które prowadzi działania związane z udoskonalaniem swoich produktów, usług, procesów lub tworzące zupełnie nowe produkty, usługi, procesy może realizować działalność badawczo-rozwojową. W związku z prowadzeniem takiej działalności, podatnik powinien ponosić wymienione w zamkniętym katalogu ustawowym koszty kwalifikowane. Są to tego rodzaju koszty podatkowe, które są związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową.

Całą rozmowę można obejrzeć na portalu MarketNews24.pl.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj