Roksana Barysz, Senior Associate w naszej Kancelarii, w rozmowie z MarketNews24.pl przybliżyła temat likwidacji pre-pack. Tzw. przygotowana likwidacja pozwala na sprzedaż przedsiębiorstwa, jego wydzielonej części lub istotnych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa dedykowanemu nabywcy.

Gdy przedsiębiorca znajdzie inwestora, to wówczas zaczyna negocjować warunki sprzedaży. Po ich uzgodnieniu składa wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z zatwierdzeniem warunków sprzedaży wynegocjowanych z potencjalnym inwestorem, dopiero wówczas rozpoczyna się postępowanie w sądzie upadłościowym.

– Jeżeli decyzje sadu nie będą kwestionowane przez uprawnione do tego podmioty, to takie postępowanie rzeczywiście może się zakończyć w ciągu 4-8 miesięcy – wyjaśnia R.Barysz, Kancelaria Ożóg Tomczykowski. – W praktyce istotne jest zachowanie wierzycieli, którzy mają ustanowione zabezpieczenia na majątku przedsiębiorstwa.

Wywiad w formie video oraz cały artykuł są dostępne w serwisie gazetaprawna.pl

Skontaktuj się z nami

Roksana Barysz

Senior Associate

SENIOR ASSOCIATE

E: r.barysz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00