Koronawirus – wskazówki dla pracodawców

16.10.2020

Media

W obliczu ciągle rosnącej liczby pozytywnych przypadków koronawirusa w Polsce, pracodawcy szukają odpowiedzi na pytanie jakie procedury wewnętrzne powinni wdrożyć w swojej firmie na wypadek wykrycia zakażenia u pracownika. Komentarz dr Agaty Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla Dziennika Gazety Prawnej.

„Wskazówek można poszukiwać m.in. w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla pracodawców w celu ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w zakładach pracy (opublikowanych 3 marca br.). 

Dr Agata Miętek, lider praktyki prawa pracy w kancelarii Ożóg Tomczykowski, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, rekomenduje – w ślad za Państwową Inspekcją Pracy – by stworzyć odpowiedni plan działań w związku funkcjonowaniem zakładu pracy w okresie epidemii. Powołuje się przy tym na zalecenia sformułowane przez PIP w sprawie odpowiedniego przygotowania zakładów pracy, w sytuacji, w której pracodawca podejmuje decyzję o rezygnacji z pracy zdalnej. Wśród zalecanych przez inspekcję czynności wymienia także m.in. konieczność zaktualizowania ocen ryzyka zawodowego w środowisku pracy z uwzględnieniem nowych zagrożeń, w tym również dla zdrowia psychicznego (tj. lęk, stres, poczucie niepewności i napięcia).”

Zachęcamy do lektury całego artykułu, który został opublikowany na portalu gazetaprawna.pl

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj