Koronawirus – pomóż szpitalom! Przy okazji osiągniesz extra korzyści podatkowe

29.03.2020

Media

POBIERZ DOKUMENT W PDF

Polscy przedsiębiorcy zawsze byli pracowici i zaradni, a przy tym, nawet w najtrudniejszych chwilach, nie zapominali o potrzebujących. Walka z efektami koronawirusa odbywać się będzie w świecie gospodarki i ekonomii. Natomiast walka z samym koronawirusem – w szpitalach. To one dramatycznie potrzebują pomocy.

Przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 r. ustawa nowelizująca tzw. Tarczę Antykryzysową, a także przepisy wykonawcze, zawierają wiele nowych preferencji podatkowych dla tych, którzy mogą i chcą pomagać szpitalom w tych trudnych czasach.

Ustawa będzie jeszcze głosowana w Senacie, ale o rozwiązaniach piszemy już teraz – dzisiaj czas jest bardzo ważny.

Podatki dochodowe

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

●      podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli: przede wszystkim szpitalom), wpisanym do wykazu opracowywanego przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ (wykaz jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ; można go odnaleźć na stronach www poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ);

●      Agencji Rezerw Materiałowych;

●      Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

– będą mogły być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

1. w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

2. w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

3. w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Aby skorzystać z nowych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazie dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Należy też pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.

Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

Podatek VAT

Od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje 0% stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów:

1. wyrobów medycznych;

2. produktów leczniczych oraz substancji czynnych;

3. produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);

4. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;

5. testów diagnostycznych;

6. środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r., wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny).

Dlaczego nowe rozwiązania są korzystne?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:

1. przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;

2. występuje mnożnik wartości darowizny;

3. z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

4. preferencja przy darowiznach rzeczowych dotyczy także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe dodatkowo motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy szpitalom. Dzisiaj każda złotówka jest dla nich cenna!

17.01.2024

Jak sprzedawcy i restauratorzy  powinni rozliczać nową opłatę od plastiku?

Czytaj

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj