Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiada złagodzenie regulacji dotyczących zasad dziedziczenia po fundatorze oraz ograniczeń nałożonych na fundację chroniących majątek przedsiębiorstwa rodzinnego. Obostrzenia te mogą zniechęcić firmy do zakładania fundacji rodzinnej. Komentarz naszego eksperta, Katarzyny Karpiuk, Senior Associate odpowiedzialnej za praktykę sukcesji w biznesie w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla Pulsu Biznesu.

„Ustanowienie fundacji, a następnie wniesienie do niej firmy, wyeliminuje ryzyko podziału spółki pomiędzy spadkobierców, co może prowadzić do ewentualnych konfliktów bądź do zbycia udziałów przez jednego z nich albo kilku inwestorom spoza rodziny. Jednak projekt nie wyklucza możliwości wystąpienia roszczeń o zachowek, do którego uprawnieni są ci spośród spadkobierców ustawowych, którzy będą czuli się pokrzywdzeni, gdy na skutek testamentu bądź rozporządzeń w formie darowizn dostaną mniejszy udział w majątku niż przyznaje im ustawa. Nietrudno sobie wyobrazić, że po wniesieniu przez fundatora przeważającej części majątku do fundacji może dojść do takiego pokrzywdzenia – wyjaśnia Katarzyna Karpiuk.”

Artykuł ukazał się w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu oraz pod linkiem pb.pl.