Efektywność typowania podatników do kontroli w zakresie cen transferowych staje się priorytetem organów podatkowych nie tylko w Polsce. Organy podatkowe mają coraz więcej skutecznych narzędzi dostarczających szczegółowych informacji, w tym przede wszystkim finansowych, pozwalających na selekcję do badania konkretnych transakcji z podmiotami powiązanymi w kraju i za granicą. Stosownych informacji dostarcza organom m.in. JPK, a także narzędzia dedykowane raportowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi, jak np. roczne sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP, które były składane po raz pierwszy przez podatników po zamknięciu 2017 r.

Artykuł autorstwa Krystyny Szydłowskiej i Radosława Bulejaka ukazał się w numerze 2/2019 magazynu Controlling i Zarządzanie.

Skontaktuj się z nami