Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP

10.07.2018

Media

5 lipca 2018 r. Minister Finansów opublikował rozporządzenia[1] określające nowe wzory PIT-TP i CIT-TP, które wchodzą w życie 6 lipca 2018 r.

Obowiązek złożenia PIT-TP (CIT-TP) dotyczy podatników zobligowanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro.

Podstawową zmianą w formularzu uproszczonego sprawozdania (PIT-TP i CIT-TP) jest wprowadzenie przez ustawodawcę rozróżnienia między podatnikiem składającym sprawozdanie, a podmiotem, którego ono dotyczy.

W stosunku do pierwotnego wzoru formularza, zaktualizowany wzór PIT-TP zawiera zmiany polegające na wprowadzeniu możliwości odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

W przypadku zaktualizowanego wzoru CIT-TP zawiera on zmiany polegające na wprowadzeniu możliwości odrębnego wykazania transakcji (innych zdarzeń) dokonywanych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, lub odrębnego wykazania informacji dotyczącej podatnika i/lub spółek niebędących osobą prawną, dla których podatnik ten został wyznaczony do przygotowania dokumentacji podatkowych.

Ponadto, w obu formularzach wprowadzono dodatkowe miejsca, w których podatnik może wskazać liczbę podmiotów, za które składane jest uproszczone sprawozdanie. Nowe formularze PIT-TP i CIT-TP umożliwiają złożenie korekty sprawozdań.

Wzór formularza PIT-TP (CIT-TP) określony wprowadzonym rozporządzeniem ma zastosowanie do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych przez podatnika w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2016 r. Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uproszczone sprawozdanie złożone zostało na formularzu dotychczasowym, uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. 6 lipca 2018 r.

Pełna treść rozporządzeń i ich uzasadnienia znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.


[1] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1300).

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj