Komentarz dr Jacka Matarewicza do ustawy o podatku akcyzowym

01.07.2020

Media

Niezwykle miło nam poinformować, że dr Jacek Matarewicz, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Cła w Kancelarii Ożóg Tomczykowski jest autorem najnowszej publikacji Wolters Kluwer pt. Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz. W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i największych spółek w Polsce.

Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawodowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach, i z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się do lektury przepisów. Mając to na uwadze, autor przywołał liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Posłużył się również własnymi przykładami, co powinno ułatwić zrozumienie problematyki.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj