Niezwykle miło nam poinformować, że dr Jacek Matarewicz, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Cła w Kancelarii Ożóg Tomczykowski jest autorem najnowszej publikacji Wolters Kluwer pt. Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz. W książce omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i największych spółek w Polsce.

Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawodowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach, i z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się do lektury przepisów. Mając to na uwadze, autor przywołał liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Posłużył się również własnymi przykładami, co powinno ułatwić zrozumienie problematyki.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

Lider Praktyki VAT, Akcyzy, Cła i Postępowań Podatkowych

E: j.matarewicz@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552