Najnowsze planowane zmiany w prawie podatkowym przewidują nałożenie na podatników kolejnych obowiązków sprawozdawczych. Komentarz Anny Turskiej-Tomczykowskiej, Wiceprezes Zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski dla MarketNews24.pl.

„Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz pozostali podatnicy, których przychód w danym roku podatkowym przekroczy równowartość 50 mln euro będą zobowiązani do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy.

– Co prawda, projekt przewiduje, że dane, które podlegać będą obowiązkowi publikacji nie obejmują informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego, lecz informacje, które mają być przekazywane obligatoryjnie takie tajemnice w istocie stanowią – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska-Tomczykowska, doradca podatkowy, wiceprezes zarządu w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.”

Zapraszamy do obejrzenia filmu z całym komentarzem, dostępnego na portalu ceo.com.pl

Skontaktuj się z nami

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający I Wiceprezes Zarządu

E: a.turska@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 512 718 426