Kolejna nowelizacja w podatkach dochodowych

24.08.2018

Media

Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad nowym projektem zmian przepisów ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT). Zgodnie z założeniami, projekt ma być gotowy już w III kwartale 2018 r. Zmiany mają na celu uproszczenie i uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

Najważniejsze zmiany uszczelniające opodatkowanie obejmą:

 • wprowadzenie tzw. exit tax – zgodnie z opinią MF, opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych, ma na celu zagwarantowanie, że w przypadku przeniesienia przez podatnika krajowego lub zagranicznego aktywów lub rezydencji podatkowej poza polską jurysdykcję podatkową, Polska będzie mogła opodatkować wartość ekonomiczną ewentualnych zysków kapitałowych osiągniętych na jej terytorium, chociaż zyski te nie zostały jeszcze zrealizowane w chwili dokonania zmiany jurysdykcji podatkowej;
 • modyfikację regulacji dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – zmiany mają na celu poprawę ekonomiki postępowań przeciwko unikaniu opodatkowania oraz dotyczyć będą stosowania środków ograniczających umowne korzyści, zawartych w ratyfikowanych konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • rewizję zasad opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) – planowane zmiany mają na celu:
  • umożliwienie dokonywania doskonalszej weryfikacji w zakresie spełniania przez nierezydentów warunków do korzystania z preferencyjnego opodatkowania odsetek, dywidend, należności licencyjnych lub innych należności podlegających w Polsce preferencyjnemu opodatkowaniu podatkiem u źródła na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnień wynikających z przepisów implementujących rozwiązania dyrektyw unijnych,
  • doprecyzowanie pojęcia rzeczywistego właściciela, zgodnie z wytycznymi OECD;
 • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR) – docelowo taki przepisy miałby obowiązywać już od początku 2019 r.

MF przewiduje również wprowadzenie do ustaw o podatkach dochodowych szeregu nowych konstrukcji, m.in.:

 • preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX);
 • obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9% dla najmniejszych podatników;
 • zachęty do finansowania spółek za pomocą kapitału właścicielskiego poprzez wprowadzenie możliwości podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego – mimo, iż koszty te faktycznie nie zostały poniesione – tak jak w przypadku finansowania inwestycji kapitałem obcym (tzw. notional interest deduction);
 • regulacji porządkujących sposób opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi (tzw. kryptowalutami) – przychody osiągane z obrotu walutami wirtualnymi, stanowić będą przychody z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na gruncie CIT przychody te stanowić będą tzw. zyski kapitałowe).

Założenia projektu zaprezentowanego przez MF przewidują również modyfikację dotychczasowych przepisów, m.in. w zakresie dotyczącym:

 • wprowadzenia zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności;
 • określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał;
 • poszerzenia zakresu zwolnienia dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Z chęcią przedyskutujemy z Państwem potencjalny wpływ planowanych zmian na prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą. Zapraszamy do kontaktu.

20.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej. Fundacja rodzinna: Małżeństwo to nie rodzina

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Business Insider Polska: Siedem grzechów głównych przy tworzeniu fundacji rodzinnej

Czytaj

19.12.2023

Artykuł dla Forbes: Fundacja rodzinna a inwestycje nieruchomościowe

Czytaj

15.12.2023

Artykuł dla Rzeczpospolitej: Fundacja rodzinna – termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych

Czytaj