25 czerwca 2018 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł Sebastiana Serowika, Prawnika w Zespole Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pt. „Kłopotliwy limit na usługi niematerialne”. 

„Wprowadzone od 1 stycznia ograniczenie w zaliczaniu do kosztów 
wydatków na usługi doradcze i opłaty licencyjne budzi liczne wątpliwości podatników. Być może chociaż częściowo rozwieją je wyjaśnienia wydane 
przez Ministerstwo Finansów.

Okres pierwszych miesięcy obowiązywania przepisów wprowadzonych rewolucyjną nowelizacją ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia br., obfitował w wydawane przez organy podatkowe interpretacje. Znaczna część z nich związana jest z przepisami ograniczającymi możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne (art. 15e). Co prawda można już zaobserwować kształtowanie się pewnych trendów i linii interpretacyjnych, jednak w parze z nimi idą również liczne kontrowersje oraz rozbieżności, w tym także w zakresie postrzegania pewnych pojęć przez same organy…”

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem na portalu rp.pl.