Oferujemy przedsiębiorcom i podmiotom sektora ubezpieczeniowego kompleksowe doradztwo z zakresu prawa ubezpieczeniowego, w tym doradztwo regulacyjne oraz prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia.

 

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • Doradztwo regulacyjne dla podmiotów sektora ubezpieczeniowego
 • Tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych
 • Spory ubezpieczeniowe – reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych, w negocjacjach oraz w sporach sądowych
 • Doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w tym programów ubezpieczeniowych
 • Transakcje nabywania i sprzedaży spółek z sektora ubezpieczeniowego

 

Nasi Klienci:

 • Ubezpieczeni
 • Ubezpieczyciele, w tym ubezpieczyciele zagraniczni
 • Pośrednicy ubezpieczeniowi

 

Korzystając z naszych usług, Klienci zyskują:

 • ścisłą współpracę prawnika z Klientem na każdym etapie doradztwa;
 • możliwość korzystania z naszej głębokiej wiedzy eksperckiej;
 • doradztwo oparte o nasze bogate doświadczenie praktyczne w kontaktach z instytucjami sektora ubezpieczeniowego takimi jak np. KNF i Rzecznik Finansowy;
 • eksperckie wsparcie w postępowaniu likwidacyjnym, w tym doświadczenie we współpracy z najlepszymi ekspertami w likwidacji szkód ubezpieczeniowych;
 • dogłębną analizę sprawy skutkującą efektywnym prowadzeniem sporu ubezpieczeniowego.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

dr Joanna Schubel

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

E: j.schubel@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00, 539 092 457