Oferujemy przedsiębiorcom pomoc w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi.

Nie obawiamy się prowadzenia spraw trudnych i precedensowych. Uważamy, że zaangażowanie na rzecz Klienta jest podstawowym obowiązkiem prawnika procesowego. Rozumiemy też, że czasem sukcesem jest rozwiązanie sporu i ograniczenie ryzyka jeszcze przed rozpoczęciem sprawy. Jesteśmy pasjonatami procesu, a sukcesy naszych Klientów dają nam największą satysfakcję.

Mamy bogate i różnorodne doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sporów sądowych. Wyróżnia nas wysoki poziom wiedzy, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz skuteczna realizacja strategii procesowych. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji tak, aby najpełniej realizować cele biznesowe Klienta. Gdy jest to uzasadnione, nie wahamy się  wskazać na możliwość polubownego rozwiązania sporu. Zapewniamy ekspercką obsługę, popartą wieloletnim doświadczeniem sądowym, zdobytym w negocjacjach wszelkiego rodzaju kontraktów, ugód i porozumień pozasądowych.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach: 

 • spory sądowe i arbitraże dotyczące każdego rodzaju kontraktów zawieranych między przedsiębiorcami,
 • spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami spółek, w tym spółek publicznych,
 • sprawy odszkodowawcze, w szczególności związane z nieprawidłowymi działaniami organów państwa,
 • dochodzenie należności w imieniu banków i innych instytucji finansowych,
 • spory związane z inwestycjami budowlanymi oraz administracyjnym procesem inwestycyjnym,
 • spory na gruncie prawa pracy,
 • sprawy związane z uregulowaniem statusu prawnego nieruchomości, 
 • reprezentacja w zakresie sporów związanych z najmem nieruchomości komercyjnych,
 • sprawy z zakresu prawa karnego, w szczególności związane z przestępstwami gospodarczymi (white collar crime) oraz odpowiedzialnością z tytułu tzw. deliktów administracyjnych,
 • spory na gruncie praw własności intelektualnej,
 • reprezentowanie Klientów, zarówno dłużników jak i wierzycieli, w toku postępowań sanacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

W ciągu dwóch lat od momentu powstania, nasza praktyka procesowa prowadziła przeszło 100 postępowań sądowych lub arbitrażowych o łącznej wartości liczonej w setkach milionów złotych.

Obsługując Klientów w zakresie rozwiązywania sporów, współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z innymi dziedzinami prawa. We współpracy z praktyką korporacyjną pomagamy także identyfikować i oceniać ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością,

Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Michał Skrzypek Senior Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Michał Skrzypek

Senior Associate

Senior Associate

E: m.skrzypek@tomczykowscy.pl

T: 22 480 81 00