Jakie działania mogą podjąć przedsiębiorcy, którzy z jednej strony zostali zmuszeni do optymalizacji kosztów, a z drugiej chcieliby chronić miejsca pracy? Katarzyna Karpiuk, radca prawny z Kancelarii Ożóg Tomczykowski wyjaśnia, w jaki sposób pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z portalem MarketNews24.pl!

„W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jej wymiar może być obniżony nie więcej niż o 20 proc. Jednocześnie w nie większym stopniu niż do połowy etatu.  Otrzymywane wynagrodzenie także nie może być niższe od ustawowo minimalnego. Tu dofinansowanie może być jednak wyższe niż w przypadku przestoju ekonomicznego. Przekracza ono obecnie 2 tys. zł na jednego pracownika. Podobnie jak w pierwszym modelu pomocy, może być powiększone o wysokość składki na ZUS.”

Skontaktuj się z nami