Kancelaria Ożóg Tomczykowski powstała w 2003 roku i od tego czasu stale rozwija swój zespół. Pod koniec września 2018 r. Kancelaria poszerzyła zakres działalności o praktykę prawa własności intelektualnej. Zespołem własności intelektualnej pokieruje Anna Stasiak-Apelska, doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów z  różnych sektorów, m.in.: mediowego, produkcyjnego oraz motoryzacyjnego.

Anna Stasiak-Apelska specjalizuje się w obszarze prawa autorskiego, w tym umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, ochronie dóbr osobistych, prawie własności przemysłowej, w tym uzyskiwaniu świadectw ochronnych i dokumentów w Urzędzie Patentowym RP, a także w audytach oraz planowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną w organizacji.