Kancelaria Ożóg Tomczykowski doradzała Grupie Exorigo-Upos S.A, wiodącemu producentowi oprogramowania, aplikacji oraz indywidulanych rozwiązań dla branży retail, przy nabyciu 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym brytyjskiej spółki Pierhouse Business Solutions LTD , od dwóch dotychczasowych wspólników.

Cena sprzedaży wynosiła 800 tys. GBP, przy czym w przypadku realizacji przez Pierhouse uzgodnionych w umowie wyników finansowych w latach 2019-2022, wartość transakcji może ulec zwiększeniu maksymalnie o kwotę 2.500.000 GBP. Transakcja zakładała także udzielenie przez GEU pożyczki na rzecz Pierhosue w celu sfinansowania rozwoju spółki.

Doradztwo Kancelarii Ożóg Tomczykowski obejmowało kompleksowe wsparcie prawne przy transakcji, w tym przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz koordynację pracy lokalnego doradcy klienta z UK. Zespołem transakcyjnym kierował adwokat Karol Sowa, Lider Praktyki Fuzji i Przejęć w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili również adwokat Sylwia Staleńczyk oraz Mateusz Słowik.

Skontaktuj się z nami