Cel regulacji i ogólne założenia

15 marca Parlament Europejski przyjął przepisy zakładające opodatkowanie międzynarodowych korporacji cyfrowych (takich jak portale społecznościowe, czy dostawcy produktów cyfrowych). Zgodnie z założeniami, zyski przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Unii Europejskiej, mają podlegać opodatkowaniu w kraju, w którym zostały wypracowane. Rezolucje zostaną teraz przekazane Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w celu ich rozpatrzenia.

Nowe regulacje mają zapobiegać wykorzystywaniu przez duże przedsiębiorstwa cyfrowe przepisów pozwalających na obniżenie lub uniknięcie opodatkowania w kraju, w którym generują zyski i  transferowaniu ich do państw o korzystniejszych systemach podatkowych. Projektowane rozwiązanie ma niwelować tego typu praktyki, poprzez ustalenie podlegającej opodatkowaniu „obecności cyfrowej” firmy w danym państwie członkowskim UE.

Wskaźniki używane do określenia miejsca osiągania zysków mają zostać opublikowane przez Komisję Europejską 21 marca br.

Przewidywana wysokość podatku na terenie UE

Komisja Europejska przedstawiła propozycję, aby wysokość „podatku cyfrowego” wynosiła od 1 do 5 procent. Podstawę obliczenia podatku ma stanowić wartość transakcji, rozumiana jako wynagrodzenie brutto za dostarczone usługi cyfrowe.

Francja planuje ustalić podatek na poziomie 2 procent. Włosi przyjęli już stawkę cyfrowego podatku na poziomie 3 procent, zawieszając jednocześnie pobór daniny do 2019 r., w oczekiwaniu na wytyczne Komisji Europejskiej.

Polska propozycja

Polski resort finansów również pracuje nad projektem. Pojawiły się zapowiedzi sugerujące  tymczasowe wprowadzenie podatku od przychodów przedsiębiorstw cyfrowych wcześniej niż gdyby miało to wynikać z przepisów unijnych.  Prawdopodobna stawka polskiego „podatku cyfrowego” kształtować się będzie na poziomie 2-3 procent.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o pracach nad wprowadzeniem nowego podatku.

Skontaktuj się z nami